ChatGPT, a UA

ChatGPT to chatbot stworzony przez firmę OpenAI, który wykorzystuje modele deep learning do generowania tekstu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. 

Jest przeznaczony głównie do prowadzenia rozmowy z ludźmi i dostarczania sugestii dotyczących prowadzonej przez nich rozmowy. Może być również używany do pisania kodów, artykułów, tworzenia blogów itp.

Jednak nie reaguje na rozmowy z udziałem ludzkich emocji. Nie ma zdolności, jak inne humanoidalne roboty, do prowadzenia rozmów na tematy emocjonalne. 

Czy ChatGPT może pomóc właścicielom aplikacji mobilnych w promowaniu aplikacji?

Możliwości ChatGPT możemy wykorzystać np. do wyszukiwania słów kluczowych. 

ChatGPT może wygenerować dużą liczbę słów kluczowych w ciągu kilku sekund. Sugestie pozwalają łatwo identyfikować trendy i aktualizować je o aktualne wydarzenia.

ChatGPT, a przyszłość

Jest wiele opinii że ChatGPT jest zagrożeniem dla wielu miejsc pracy. Eksperci twierdzą, że technologia może spowodować zlikwidowanie wielu zawodów i doprowadzi do automatyzacji pracy.

Ponadto wiele firm oferujących narzędzia, takie jak generowanie słów kluczowych, pisanie blogów itp., jest bardziej narażona na spadek liczby klientów. Jest to z pewnością poważne zagrożenie. 

Z drugiej strony ChatGPT może doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy w dziale badań, analityki czy rozwoju. Jego zastosowanie może prowadzić do bardziej efektywnych wyników i może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracowników.

#chatgpt #mobile #app #openai #ai #chat #chatbot